Grihe Grihe Gayatri Yagya Worldwide

 15 May 10 am and 16 May 4.30am & 7 pm

 

●  पूरे विश्व में एक दिन, एक साथ, घर-घर यज्ञ १५ मई रविवार और १६ मई २०२२ सोमवार 

● આખા વિશ્વમાં એક જ દિવસે, એક સાથે ઘરે-ઘર યજ્ઞ (૧૫ મે ૨૦૨૨ના રવિવારે તથા ૧૬ મે ૨૦૨૨ના સોમવારે)  

Gayatri Pariwar UK

cordially invites you, your friends and family
to join in the following celebrations to be broadcast from Gayatri Centre Leicester and Shantikunj Haridwar.
 Those who are able to perform Gayatri Yagya / Dipa Yagya can do so from the comfort of their home alongwith their family and friends.

Those who are unable to perform Gayatri Yagya / Dipa Yagya at home can join in Gayatri yagya at Gayatri Centre

 

 

Nationwide Gayatri Yagya - Dipa Yagya

 at Gayatri Centre, 16 Rendell Rd, Leicester LE4 6LE & ONLINE (Please see below for joining links)

Sunday, 15 May 2022from 10 am to 12.30 pm 

● Poojan ● Bhajan-kirtan ● 

● Yagya and Dipa Yagya (combined) ●
● Special ahutis for birthdays, wedding anniversary, and for departed loved ones ●
 

(English, Hindi and Gujarati) 

Please leave a message on 0116 266 9902 or   

call or text on 07736467010 or send an email on This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

to receive help and support for pooja preparations or follow this video https://www.youtube.com/watch?v=Z0go0BujO_A 

Slides and commentary will be in Hindi, English and Gujarati 

Special ahutis will be offered for those having their birthday or wedding anniversary around,
to offer prayers to seek emancipation from health or other problems; and to seek eternal peace and bliss for departed souls. 

Please inform the names NO later than 8am on 15th May. 

 

👉👉👉 Join Gayatri Yagya - Dipa Yagya on Zoom 👈👈👈 

  https://us02web.zoom.us/j/86749707367?pwd=bVA4Y2dWMzA4K1kyZXBNTEpESkQxdz09

Meeting ID: 867 4970 7367 Passcode: Gayatri24
 
 👉👉👉 Join on YouTube Live 👈👈👈 
 
 
Although havan rituals will be demonstrated through video,

we request that only those who can performed havan safely on their own should do the havan. 

The rest can join in by performing an equally rewarding Dipa Yagya (see below) or 

just by watching and offering mental pooja and mental ahutis for havan. 

 

Pooja items needed for HAVAN: 

Desirable: Havan Kund; Agarbatti; Soaked Chandan or Kumkum (2tsp), Loose flowers, Akshat (whole grain rice 2tsp ), 

melted ghee (100gm), samidhas (fine fire woods), havan herbs, 

holy offerings (dry fruit); 1 diya or diwo; arti plate; a bowl with clean water and a spoon; 

at least two spoons, a matchbox; 

Havan kund stand or bricks; a metal plate or a shallow bowl (wide and deep enough to hold havan kund). 

Optional: a few 9-inch pieces of holy thread (kalava/mauli/nadachhadi), Pooja supari 2; 

a piece of cardamom, cinnamon, and raisin each; 

a kalash (sacred pot); an unshaven dry coconut; 

 

Others can join in by performing DIPA YAGYA with the following items 

Desirable: 1, 3 or 5 diwa or diya (ghee-lamps); agarbatti, loose flowers (or use rice instead), whole grain rice (akshat), water, prasad, arti. 

Optional: chandan (sandalwood paste), kalash, coconut, nada-chhadi or kalava. 

OR simply a bowl of water and an empty plate (to offer ahutis with water) 

 PLEASE NOTE THAT BOTH HAVAN AND DIPA YAGYA RITUALS WILL RUN TOGETHER THROUGHOUT

 

गृहे गृहे गायत्री यज्ञ

इस कार्यक्रम में हवन और दीप यज्ञ दोनों सम्मिलित है और दोनों के कर्मकाण्ड एक साथ होंगे। 
जिनको हवन करने का अनुभव हो वे ही हवन करें। 
शेष सभी भक्तजन दीपयज्ञ करें 

गायत्री यज्ञ के लिए आवश्यक पूजा सामग्री 

हवन कुंड, फूल, अगरबत्ती, रोली या चंदन, अक्षत, घी १०० ग्राम, समिधा, हवन सामग्री, प्रसाद, कलावा, दिया, आरती, चमच, माचिस, कलश, नारियल 

दीप यज्ञ के लिए आवश्यक पूजा सामग्री 

१, ३ या ५ दिये, अगरबत्ती, फूल, अक्षत, पानी, प्रसाद, आरती 

जिनके पास कोई भी सुविधा न हो, वे एक दीपक या अगरबत्ती जलाकर उस पर भावनात्मक रूप से आहुतियां प्रदान करेंगे 
अथवा कोई भी सामग्री के बिना भावपूजन करेंगे। 

 

ગૃહે ગૃહે ગાયત્રી યજ્ઞ

આ કાર્યક્રમની વિધિમાં ગાયત્રી યજ્ઞ અને દીપયજ્ઞ બંનેય કરવામાં આવશે અને બંનેની પૂજાવિધિ સાથે-સાથે ચાલશે.
 
જે ભક્તજનોને હવન કરવાનો અનુભવ હોય તેઓ જ હવન કરે. 
બાકીના લોકો દીપ યજ્ઞથી અથવા 
કોઈ પણ પૂજા સામગ્રી વિના, ફક્ત કાર્યક્રમ નિહાળીને માનસિક પૂજા કરીને ભાગ લઈ શકે છે. 

 ગાયત્રી યજ્ઞ માટે જરૂરી પૂજા સામગ્રી 

હવન કુંડ, છૂટાં ફૂલ, અગરબત્તી, પલાળેલું ચંદન કે કંકુ (એક ચમચી), ચોખા (એક મૂઠી જેટલાં), 
ઘી (૧૦૦ ગ્રામ), પાતળી સમીધા (હવનના લાકડા), હવન સામગ્રી, પ્રસાદ, 
૧ દીવો, આરતી, બે ચમચી, મેચબોક્સ, હવન કુંડ સ્ટેંડ અથવા બે ઇંટો, પહોળી થાળી, 

નાડાછડીના નવ ઇંચના ટૂકડા (કુટુંબીજનો માટે એક-એક અને પૂજા માટે બે). 
વાટકીમાં પાણી અને ચમચી, તજ-લવંગ, કળશ, નાળિયેર) 

દીપ યજ્ઞ માટે પૂજા સામગ્રી 

૧, ૩ કે ૫ દીવા, અગરબત્તી, છૂટા ફૂલ (અથવા ચોખા), ચોખા, પાણી, પ્રસાદ, આરતી 

ઉપર બતાવેલ કોઈ પણ પૂજા સામગ્રીની વ્યવસ્થા કરી ન  શકો તો 
ફક્ત દીવો, પાણી, ફૂલ, ચોખા અને પ્રસાદથી પણ ચાલી જશે. 
કંઈ પણ ન હોય તો મનોમન ભાવપૂજન કરીને પણ યજ્ઞમાં ભાગ લઈ શકાય છે.  

 

 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 

 

Buddha Purnima Worldwide Gayatri Yagya (online)

 

Broadcast from Shantikunj
from 4.30am on 15 & 16 May 2022
https://www.youtube.com/c/shantikunjvideo

 

Buddha Purnima Nationwide Dipa Yagya

 

at Gayatri Centre and Online

from 7,00 pm on 16 May 2022 

● Poojan ● Bhajan-kirtan ● Dipa Yagya  ●

● Special ahutis for birthdays, wedding anniversary, and for departed loved ones ● 

(English, Hindi and Gujarati)

 

👉👉👉 Join Gayatri Yagya - Dipa Yagya on Zoom 👈👈👈 

  https://us02web.zoom.us/j/86749707367?pwd=bVA4Y2dWMzA4K1kyZXBNTEpESkQxdz09

Meeting ID: 867 4970 7367 Passcode: Gayatri24

 

 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 

 

Gayatri Pariwar UK Get Together with Ad. Dr Chinmayji

Gayatri Pariwar Get-together & Dipa Maha Yagya in Leicester with Adarniya Dr ChinmayJi on 29 May 2022 from 1.30pm
(Detailed information will be conveyed soon)


आदरणीय डा. चिन्मयजी और यु. के. के भारतीय हाइकमिशनर की उपस्थिति में लेस्टर में गायत्री परिवार संमेलन और दीप महायज्ञ - २९ मई २०२२ दोपहर १-३० बजे से - अधिक जानकारी जारी की जायेगी।
આદરણીય ડો. ચિન્મયજી પંડ્યા અને યુ.કે.ના ભારતીય હાઈકમિશનરની ઉપસ્થિતિમાં ગાયત્રી પરિવાર સંમેલન ૨૯ મે ૨૦૨૨ બપોરે ૧-૩૦ વાગ્યાથી (વિગતવાર માહિતી ટૂંક સમયમાં મોકલવામાં આવશે.